Články

Pokud je člověk nesmrtelný, tak svými dětmi

Radka Prchalová, foto: Martin Pinkas

MF Dnes 18.7.2001

Jiřina Jirásková

Zlata Hajská, foto: O. hůrka, K. Šebík

ČT

Ředitelka

Marie Formáčková, foto: Jiří novák

Vlasta č. 35/1991

Suchý humor Jiřiny Jiráskové

Jan Skopek, foto: V. Toušek

ZN 30.7.1988

Být ženou je přednost

Jaroslava Kubištová, foto: Jan Parkman

Nače rodina č. 1/1970

Lva a růži herečce

Sergej Machonin

Divadelní a filmové noviny č. 14-15/1966